Colofon

Dienstenaanbieder/verantwoordelijk voor de inhoud

Pension Apartment Hödner
Bedrijfsleider: Stock Karin
Oberndorf 20
6341 Ebbs / Tirol, Austria

Telefoon: +43 (0)5373 / 43476
Fax: +43 (0)5373 / 43476
Email: infohoednercom
Internet: www.hoedner.com

Btw-nr.: ATU75048538


Hosting & Webdesign:

Systemmarketing       GmbH
I N T E R N E T S E R V I C E
Bedrijfsleider: Stephan Dittrich
Blütenweg 5a
84518 Garching a. d. Alz, Germany

Telefoon: +49 (0)8634 / 984179
Fax: +49 (0)8634 / 984203
Email:infosystemmarketingde
Internet:  www.systemmarketing.de


Externe beeldbronnen (foto)

© Multi Visual Art
Bildarchiv: TVB Kufsteinerland

Activities:
Rodeln, Pferdeschlitten, Skifahren - © Alex Gretter
Wandern, Winterspaziergang, Mountainbiker, Motorikpark, Shopping © Lolin
Festung Kufstein © Christian Vorhofer


Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van alle pagina's werd met de grootst mogelijke nauwgezetheid samengesteld. De dienstenaanbieder garandeert niet de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit van de verstrekte informatie. Verwijzend naar schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van bestaande informatie is in principe uitgesloten van aansprakelijkheidsclaims. Is er sprake van rechtsschennis, dan is aansprakelijkheid pas mogelijk vanaf de datum van kennisgeving van een concrete rechtsschennis. De door rechtsschennis getroffen inhoud wordt na bekendmaking per omgaande verwijderd.


Aansprakelijkheid voor links

De dienstenaanbieder is niet aansprakelijk voor directe en indirecte externe links. Voor de inhoud van externe links is altijd de betreffende provider of exploitant van deze site verantwoordelijk. Op het moment van het toevoegen van de link werden de links gecontroleerd en geen rechtsovertredingen geconstateerd. Een permanente controle van externe links is niet billijk. In het geval van een gerechtvaardige vaststelling van de rechtsovertreding volgt per omgaande de verwijdering van de betreffende links.


Auteursrecht

Alle inhoud van de beschikbare sites is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik van de inhoud of enig deel daarvan is niet toegestaan, maar vereist goedkeuring van de dienstenaanbieder. Dit geldt ook voor de rechten van derden. Bij overtredingen behoudt de dienstenaanbieder zich het recht voor om een aanklacht in te dienen. Mochten zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog auteursrechtelijke overtredingen voordoen, laat het ons dan weten. Bij gerechtvaardigde vaststelling van de rechtsschennis zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.


Geschillenbeslechting

De EuropeseCommissie biedt een platform voor de online geschillenbeslechting (OS).
Hier vindt u het platform hieronder: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Consumer dispute resolution law

We are not obliged and not willing to take part in dispute resolution proceedings in Consumer Arbitration Board.